Seifų gamintojas „SEIFUVA“

Dar visai neseniai, prieš pora dešimtmečių , seifai neturėjo aiškios ir bendros (vienodos) atsparumo prieš išlaužimą klasifikacijos. Rinkoje seifo stiprumą reiškė gamintojo vardas, seifo svoris, rekomendacijos, dažnai vizualinė tvirtumas.

 

Kiekvienas gamintojas arba bandymų laboratorija individualiai suteikdavo savo seifui stiprumo įvertinimą, kurias išreikšdavo žvaigždutėmis, raidėmis ir panašiai .

 

Dabar galioja vieninga Europos Sąjungos sertifikavimo sistema ir normos. Seifai išlaužimo atsparumui sertifikuojami laikantis „EN –1143-1“ normų, o sustiprintos metalinės spintos „EN14450“  . Šarvuoti seifai pagal saugumą yra grupuojami nuo 0 iki VIII klasės, metalinės spintos į S1 ir S2 klases .

 

Kaip suteikiamos stiprumo klasės. Sertifikuotos testavimo laboratorijos gali atlikti seifų laužymo testus, kuriuos vėliau pripažįsta Sertifikavimo biurai ir suteikia gamintojui sertifikatą, kad pagal tokius ir tokius brėžinius, laikantis atitinkamų gamybos standartų pagamintas seifas, atitinka tokią ir tokią klasę.  Norimai klasei pagamintą seifą, naudojant tai klasei leistinus laužimo metodus, kurie yra aprašyti standarte, bando atidaryti laboratorijos specialistai. Susumavus atidarymo laiką ir kokiu instrumentu buvo atidarinėjamas seifas suskaičiuojami atsparumo taškai „RU“ ( resistance units ). Pavyzdžiui  I klasės seifas negali buti silpnesnis kaip 50 RU, III-čios – 120 RU. Seifuose privalomai turi buti sumontuota sertifikuota A, B arba C klasės spyna sertifikuota pagal „EN 1300“ standartą. Aukštesnės klasės seifuose arba pagal kliento pageidavimus dvi spynos. Visai nesvarbu ar tai bus raktinė, kodinė – mechaninė ar kodinė- elektroninė spyna, svarbu spynos klasė. Seifas privalomai turi buti tvirtinamas prie betoninio pagrindo ( sienos ar grindų ) standartus atitinkančiais tvirtinimo elementais. Kadangi technologijos tobulėja, seifai kas penkeri metai pertestuojami.

 

Gamintojas privalomai turi būti įsidiegęs gamybos valdymo standartą „ISO 9001“ .

 

Kam reikalingos stiprumo klasės ir standartai. Saugumo klasės apsrendžia, kokios vertybių sumos gali būti laikomos seife, kad jas  draustų draudimo kompanijos. Prisilaikantis šių reikalavimų įmonės ar asmenys gali laikyti atitinkamas vertybes jas atitinkančio saugumo seifuose. Lentelę, kokio saugumo klasės seife, kokios vertės turtą galima laikyti apsprendžia draudimo bendrovės. Šių reikalavimų privalomai turėtų laikytis saugos tarnybos, priimdamos saugoti objektą .

 

UAB ,,Seifuva”, įkurta 1991 m., yra vienintelė sertifikuotų seifų gamintoja Lietuvoje. Nuo 2010 m. įmonė priklauso „ESSA“ ( Europe security system asociation ). Seifus testuoja „SSF“ ( Swedish test laboratory  ) ir sertifikuoja „ECB-s“ ( Europian certification body ). „Seifuva“ griežtai laikosi seifų gamybos saugos reikalavimų. Nuolat konsultuojasi ir dalyvauja „ESSA“ rengiamose saugos konferencijose, savo gaminius nuolat eksponuoja tarptautinėse saugos produktų parodose .